Regulamin

Z Kolos Wiki
Wersja z dnia 14:02, 19 paź 2014 autorstwa Gstan (dyskusja | edycje)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONTA NA SERWERZE STUDENCKIM KOLOS.MATH.UNI.LODZ.PL


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Każdy student Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ może ubiegać się o przyznanie konta na serwerze studenckim kolos.math.uni.lodz.pl. 2. Konto na serwerze studenckim kolos.math.uni.lodz.pl mogą otrzymać studenci, którzy prawidłowo wypełnili wniosek o przyznanie konta i uzyskali zgodę administratora. 3. Użytkownikiem serwera studenckiego kolos.math.uni.lodz.pl jest każda osoba, korzystająca z zasobów serwera, niezależnie od sposobu korzystania (fizycznie lub poprzez sieć). W przypadku korzystania z laboratorium komputerowego zastosowanie ma REGULAMIN LABORATORIUM KOMPUTEROWEGO. 4. Każdy użytkownik może mieć, co najwyżej jedno konto. 5. Wielkość dostępnej przestrzeni dyskowej wynosi 200 MB. 6. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie serwera do celów komercyjnych


II. PRAWA UŻYTKOWNIKA. Użytkownik serwera studenckiego kolos.math.uni.lodz.pl ma prawo do: 1. Korzystania z zasobów serwera w granicach określonych przez administratora serwera 2. Prywatności danych przechowywanych na serwerze. 3. Zgłaszania administratorowi spraw wyjątkowych (np gdy konieczne jest naruszenie któregoś z postanowień regulaminu). 4. Jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba, użytkownik może zwrócić się do administratora o zmianę uprawnień w systemie 5. Użytkownik może użyć konta innego użytkownika, tylko w jego obecności i za jego zgodą.


III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA Użytkownik serwera studenckiego kolos.math.uni.lodz.pl ma obowiązek: 1. Przestrzegać postanowień REGULAMINU KORZYSTANIA Z KONTA NA SERWERZE STUDENCKIM kolos.math.uni.lodz.pl 2. Podporządkowywać się zaleceniom administratora serwera 3. Dbać o ochronę dostępu do własnego konta 4. Używać "bezpiecznych" haseł, tzn trudnych do złamania 5. Natychmiast zgłaszać zauważone luki w systemie praw dostępu. Zgłoszenie to, nie pociąga negatywnych następstw dla użytkownika 6. Przestrzegać i krzewić dobre obyczaje (np.. zgłaszać administratorowi nieprawidłowości w działaniu komputerów lub programów, nie obciążać serwera). 7. Użytkownik wyraża zgodę na kontrolowanie przez administratora wszystkich aspektów swojej pracy, związanych z bezpieczeństwem, optymalizacją wydajności, ogólną konfiguracją systemu, rozliczeniem i wykorzystaniem zasobów serwera. 8. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Prawa Polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za pliki znajdujące się na jego koncie.


IV. CZYNNOŚCI ZABROBIONE Użytkownikowi serwera studenckiego kolos.math.uni.lodz.pl zabrania się: 1. Utrudniania pracy administratorowi i innym użytkownikom serwera 2. Dezinformowania administratora i innych użytkowników serwera. 3. Korzystania z zasobów i informacji, do których administrator nie przydzielił dostępu 4. Uszkadzać lub narażać na uszkodzenia sprzęt komputerowy. 5. Wykorzystywać serwer i oprogramowanie do celów niezwiązanych z badaniami dydaktycznymi


V. PRAWA ADMINISTRATORA Administrator ma prawo: 1. Ograniczyć możliwość wykonywania pewnych operacji przez użytkownika, jeżeli jest to uzasadnione względami technicznymi, bezpieczeństwa lub prawnymi. 2. Zażądać od użytkownika zmiany hasła, w przypadku wykrycia "słabego" hasła.


VI. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA Administrator ma obowiązek: 1. Poinformować użytkowników o ewentualnych problemach w użytkowaniu serwera. 2. Przestrzegać tajemnicę korespondencji w odniesieniu do uzyskanych ta drogą informacji o ile nie zachodzi zagrożenie bezpieczeństwa systemu.


VII. KARY I INNE POSTANOWIENIA 1. Administrator serwera studenckiego kolos.math.uni.lodz.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszanie prywatności i inne naruszenia powstałe z winy użytkowników 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za swoje działania. 3. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać zadań, które powodują ekstremalne obciążenie serwera 4. W przypadku wykonywania takich zadań, użytkownik zobowiązany jest zmniejszyć priorytet swoich procesów przez zwiększenie ich liczby w "nice". 5. Karą za niestosowanie się do powyższego zobowiązania, jest zmniejszenie przyznanej przestrzeni dyskowej o 150MB na okres 3 miesięcy. 6. Konto na serwerze nieużywane przez okres 3 miesięcy może być zablokowane. Po kolejnych 3 miesiącach nie używania konta, administrator ma prawo zlikwidować konto. 7. Administrator może zablokować konto, jeżeli zawiera ono treści niezgodne z obowiązującym prawodawstwem. 8. Administrator może zablokować konto w przypadku podejrzenia o działanie niezgodne z powyższym REGULAMINEM 9. Osoby łamiące powyższy REGULAMIN mogą być pozbawione prawa do korzystania z serwera. W Przypadku powstania strat materialnych z powodu złamania REGULAMINU, użytkownik może zostać obciążony ich kosztami.