Koła Naukowe

SKN Makler - Studenckie Koło Naukowe Makler działające przy Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ.
Koło Naukowe Statystyki Aktuarialnej - Koło działające przy Katedrze Statystyki Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
KMS UJ - Koło Matematyków Studentów UJ im. prof. Stanisława Zaremby
Koło Nauk Aktuarialnych - Koło działające przy Instytucie Matematyki Politechniki Łódzkiej
SKN Matematyki Stosowanej - Koło działające na SGH
Koło Naukowe Modelowania Finansowego - Koło działające na AGH
Koło Naukowe Finansów i Ubezpieczeń - Koło działające na WMIM Uniwersytetu Warszawskiego

Przydatne Strony

linki.txt · ostatnio zmienione: 2012/03/20 17:26 przez maciej_zielinski
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0