O Nas

SKN TRiADA SKN TRiADA działa na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ już od trzech lat. Powstała z inicjatywy studentów i zajmuje się zastosowaniami matematyki w ubezpieczeniach - czyli trendem, który zdobywa coraz więcej zwolenników. Naszym celem jest przygotowanie członków koła do zdania państwowych egzaminów na aktuariusza, organizowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W chwili obecnej koło działa równolegle w trzech sekcjach - matematyki finansowej, matematyki ubezpieczeń życiowych oraz matematyki ubezpieczeń majątkowych.

Trójka członków koła zdała już wszystkie cztery części egzaminu aktuarialnego z czego jesteśmy niezmiernie dumni i serdecznie im gratulujemy.
Jeśli też planujesz zdawać egzaminy dobrze trafiłeś. Napisz do nas: skn.triada@gmail.com

Jesteśmy także rok rocznie organizatorami wielu ciekawych eventów o skali uniwersyteckiej, łódzkiej czy ogólnopolskiej. Aby dowiedzieć się więcej wejdź w zakładkę 'Projekty'.

Odwiedź nas również na facebooku:

Kim jest aktuariusz?

Aktuariusz to specjalista ubezpieczeniowy, który oszacowuje za pomocą metod analizy matematycznej, tzw. matematyki aktuarialnej, wysokość składki, świadczeń, odszkodowań, rezerw ubezpieczeniowych itd. Aktuariusze w oparciu o dane historyczne, regulacje prawne i prognozy dokonują kalkulacji prawdopodobieństw zdarzeń losowych, takich jak narodziny, małżeństwo, choroba, bezrobocie, wypadki, emerytura lub śmierć. Oszacowują również ryzyko powstania szkód majątkowych. Można stwierdzić, że aktuariusz przypisuje finansową wartość przyszłym zdarzeniom. (źródło: Bankier.pl)

Co zrobić, aby zostać aktuariuszem?

1. Zdać Egzaminy Aktuarialne, w których skład wchodzą egzaminy z:

 • Matematyki finansowej,
 • Matematyki ubezpieczeń życiowych,
 • Matematyki ubezpieczeń majątkowych,
 • Prawdopodobieństwa i statystyki.

2. Odbyć dwuletni staż aktuarialny.

Oczywiście my nie osiądziemy na laurach i pójdziemy o krok dalej starając się także zdać egzaminy organizowane przez Institute of Actuaries lub Faculty of Actuaries aby uzyskać prestiżowy tytuł Fellow of the Faculty of Actuaries lub Fellow of the Institute of Actuaries (odpowiednik członka rzeczywistego Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy).

Członkowie TRiADA:

 • prof. dr hab. Adam Paszkiewicz - opiekun koła

Kandydaci:

 • Godycka Magdalena
 • Zędeł Karolina
 • Śmiechowicz Tomasz
 • Przywara Aleksandra
 • Ciepluch Aleksandra
 • Grzelak Karolina
 • Musidlak Martyna
 • Wolska Aleksandra
 • Paradowska Joannna

Mniej i bardziej dawni członkowie TRiADA:

 • Wojciech Antoniak - założyciel SKN TRiADA
 • Karolina Dziedzic - założyciel SKN TRiADA
 • Mateusz Tim - założyciel SKN TRiADA
 • Małgorzata Borkowska
 • Mateusz Marcinkowski
 • Sławomir Beling
 • Artur Biernaciak
 • Piotr Kamiński
 • Szymon Koc
 • Piotr Pilawski
 • Maciej Zieliński
 • Katarzyna Czaja
 • Andrzej Susłowski
 • Katarzyna Gorzędowska

Przyjaciele TRiADA:

 • Michał Rydz - grafik
start.txt · ostatnio zmienione: 2012/09/03 15:48 przez januszek.c
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0